Showing all 6 results

Thật là yên tâm mỗi khi lên xe nhìn màn hình nhỏ tên táp lô ta có thể biết được áp suất và nhiệt độ của lốp xe mình trước khi di chuyển, bằng mặt thường, bằng tay chúng ta không thể biết được lốp nào non lốp nào căng.  Chỉ với ~ 2,1tr đồng, Cảm biến áp suất lốp mang lại an toàn, cảnh báo nguy cơ của lốp cho tài xế trước khi di chuyển trên cao tốc và tốc độ cao.