Auto Châu Á bảo mật dữ liệu, thông tin cá nhân của khách hàng như thế nào

Mọi thông tin của quý khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối khi sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi

Auto Châu Á sử dụng thông tin cá nhân của tôi như thế nào

Auto Châu Á chỉ thực hiện cung cấp thông tin cá nhân với các hình thức sau
– Theo yêu cầu, quy định của nhà nước những trường hợp cần thông tin để giải quyết tố tụng, bằng chứng ……. về chủ sở hữu có liên quan đến vấn đề hình sự và được giấy yêu cầu cung cấp thông tin , Và theo Quy Định của nhà nước.
– Theo yêu cầu quý khách hàng chủ sở hữu: tức quý khách hàng cần lấy lại thông tin cá nhân như mật khẩu, email, sdt … khi quên thông tin cá nhân , trong trường hợp này Auto Châu Á sẽ xác thực chính chủ quyền sở hữu yêu cầu sẽ cung cấp thông tin cá nhân

Ngoài ra chúng tôi tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối không cung cấp bên thứ 3 khi chưa được sự cho phép của chủ sở hữu cá nhân.